КАСА СИ Маркетинг унд Вертриебс гмбХ, Обкирчергассе 36, 1190 Вена, Австрия